ماه: آبان ۱۳۹۹

دستور پخت شیرینی فرانسوی

پلو زرشک با مرغ 2 قاشق روغن زیتون (در صورتی که دوست داشتید بیشتر بزنید)2 250 گرم مرغ ابتدا مرغ را در آب قرار میدهیمسپس مرغ را در قابلمه گذاشته و میزاریم با درجه حرارت ملایم بجوشد این غذا را میتوانید با نوشابه هم میل کنید.

دستور پخت نان باگت

پلو زرشک با مرغ 2 قاشق روغن زیتون (در صورتی که دوست داشتید بیشتر بزنید)2 250 گرم مرغ ابتدا مرغ را در آب قرار میدهیمسپس مرغ را در قابلمه گذاشته و میزاریم با درجه حرارت ملایم بجوشد این غذا را میتوانید با نوشابه هم میل کنید.

طرز تهیه صبحانه فرانسوی

پلو زرشک با مرغ 2 قاشق روغن زیتون (در صورتی که دوست داشتید بیشتر بزنید)2 250 گرم مرغ ابتدا مرغ را در آب قرار میدهیمسپس مرغ را در قابلمه گذاشته و میزاریم با درجه حرارت ملایم بجوشد این غذا را میتوانید با نوشابه هم میل کنید.

دستور پخت کوکی شکلاتی

پلو زرشک با مرغ 2 قاشق روغن زیتون (در صورتی که دوست داشتید بیشتر بزنید)2 250 گرم مرغ ابتدا مرغ را در آب قرار میدهیمسپس مرغ را در قابلمه گذاشته و میزاریم با درجه حرارت ملایم بجوشد این غذا را میتوانید با نوشابه هم میل کنید.

دستور پخت تارت میوه ای

پلو زرشک با مرغ 2 قاشق روغن زیتون (در صورتی که دوست داشتید بیشتر بزنید)2 250 گرم مرغ ابتدا مرغ را در آب قرار میدهیمسپس مرغ را در قابلمه گذاشته و میزاریم با درجه حرارت ملایم بجوشد این غذا را میتوانید با نوشابه هم میل کنید.

دستور پخت زرشک پولو با مرغ

پلو زرشک با مرغ 2 قاشق روغن زیتون (در صورتی که دوست داشتید بیشتر بزنید)2 250 گرم مرغ ابتدا مرغ را در آب قرار میدهیمسپس مرغ را در قابلمه گذاشته و میزاریم با درجه حرارت ملایم بجوشد این غذا را میتوانید با نوشابه هم میل کنید.